ผู้อำนวยการและนโยบาย

นพ.สุรพงษ์ ผานาค

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเก่า

เบอร์ติดต่อ : 0885734099

นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ประจำปีงบประมาณ 2565