ติดต่อสอบถาม

โรงพยาบาลเวียงเก่า

ที่อยู่ : 254 หมู่ 8 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 40150
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-306-701
หมายเลขโทรสาร : 043-424694
Email : wkh77650@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/WiangKaoHospital/

สถานที่ตั้ง